§114-116 - Ungestøtte

Ungestøtte er en foranstaltning for unge ml 18 og 23 år

 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet,
  jf. lov om social service § 32, stk.1 nr. 2

 • Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge,
  jf. lov om social service § 32, stk. 1, nr. 5

 • Udpegning af fast kontaktperson for barnet eller den unge eller hele familien,
  jf. lov om social service § 32, stk. 1, nr. 3

 • Efterværn,
  jf. lov om social service § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2.

 • Kriminalitetsforebyggende indsats,
  jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. lov om social service § 52.
 • Støtte sideløbende med udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse
  jf. lov om social service § 52 stk. 2.