§75 - Støtteperson

Støtteperson ifm. anbringelse af barn

§75 støtte person har til formål at støtte forældre, der har ét eller flere børn anbragt udenfor hjemmet.

Hos Rixen skal støttepersonen hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Hos Rixen er støttepersonen samtalepartner, lyttende og giver omsorg til forælder/forældre der har et anbragt barn. Støttepersonen fungerer også som neutralt bindeled mellem kommune, forældre og anbringelsessted.

Hos Rixen kan vores støtteperson hjælpe forældrene med at forbedre forældreskabet under anbringelsen, herunder fastholde kontakten til barnet. For forældrene kan anbringelsesforløbet derved blive mindre smertefuldt, og barnet kan opleve en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet. Herudover kan en støtteperson bidrage til at støtte forældrene på en række andre punkter, f.eks. med at løse de problemer der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.