§30 - Forebyggende indsats

Firmaet Rixen tilbyder §30 forløb ud fra den indsats kommunen peger på i forhold til den tidlige og forbyggende indsat over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Dette som led i det tidlige forebyggende arbejde for at sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, kan modtage en familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.