Undervisning til lærere, pædagoger og plejefamilier

Firmaet Rixen tilbyder undervisning til skoler og daginstitutioner ud fra den neuroaffektive udviklingsteori.

Undervisningen foregår modulopdelt med udgangspunkt i teori og cases, så hver medarbejder efter endt undervisning står med redskaber til at varetage den pædagogiske indsats.

Forløbets temaer omhandler teori om hjernen i forhold til den neuropædagogiske tilgang, at arbejde og forstå mentalisering, Værdier-menneskesyn, forældresamarbejdets betydning, Relationelle tilgange, Forråelse/forsvarsmekanismer, Tilknytningsmønstre-de forskellige og ens eget, Selvværd vs. selvtillid samt selvagens, der handler om at kunne bruge sig selv mere bevidst som redskab i mødet og relationen med et andet menneske.