om Rixen

Firmaet Rixen er en konsulentvirksomhed, der tilbyder ydelser til kommuner og private indenfor familiebehandling, støtte/kontaktperson, bostøtte, mentorordninger samt undervisning til professionelle, forældre og plejefamilie i den neuropædagogiske/psykologiske tilgang.

Vores indsatser er til borgere og familier, der på forskelligvis befinder sig i udsatte positioner.

Vi har et værdigrundlag, hvor vi føler et stort medansvar på det sociale område. Vi er troværdige og loyale overfor det igangværende samarbejde og de handleplaner, der er udarbejdet. Vi er nærværende og professionelle, som ved, hvilke redskaber, der skaber den optimale forandring, som forankres og gør individets værktøjskasse optimal for den enkelte. Det er vores ansvar som professionelle at skabe og implementere indsatsen, så den er meningsfuld for den enkelt borger.

Vi har som kerneområde at arbejde helhedsorienteret og i nærmeste udviklingszone, så udvikling vil forekomme i alle kontekster i barnet/den uges og familiens liv, hvor den enkelte borger er i centrum.

Rixen blev stiftet i 2016 af Louise Rixen, som har en socialpædagogisk baggrund med en del efteruddannelser og stor erfaring i arbejdet med børn og unge, familier og voksne.