§85 - Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Hos Rixen tilbyder vi støtte i eget hjem for borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Vi tilbyder støtte til de praktiske gøremål i hverdagen såsom rengøring, madlavning, struktur, økonomihåndtering, møder og kontakt med diverse myndigheder, jobsøgning, socialtræning, støtte til at fungere på evt arbejde eller uddannelse, omsorg, støtte og udvikling/fastholdelse af færdigheder. 

Indsatsen har udgangspunkt i en konkret vurdering af borgerens behov og forudsætninger samt de opstillede handleplansmål. Vi planlægger forløbet med inddragelse af den enkeltes behov, interesser og ønsker. På den måde skaber vi tillid og sikrer, at borgeren både er motiveret og bevarer en værdig og meningsfuld hverdag.  

Sammen med borgeren og sagsbehandleren sætter vi mål og rammer for indsatsen.

Hos Rixen har vi fokus på borgerens livshistorie og borgerens behov er altid udgangspunkt for indsatsen og tilrettelæggelsen af forløbet. 

Formålet med støtten er at øge borgerens mulighed for at få en velfungerende, selvstændig tilværelse.

Hos Rixen tror vi på at opbygningen af en tillidsbærende relation mellem os og borgeren, vil skabe grundlag til de bedste og mest realistiske udviklingsbetingelser for borgeren.

Vi lægger vægt på at tilbyde stabil og fleksibel støtte og på at være tilgængelige.

Det betyder at der vil være mulighed for at kontakte støttepersonen hverdage og weekender.