§32.1.5 - Familiebehandling

Firmaet Rixen tilbyder familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge. Formålet er at skabe trivsel og udvikling i den enkelte familie ud fra den foranstaltning, der er besluttet. 

Der arbejdes ud fra den affektive udviklingspsykologi, hvor forskellige metoder indenfor det vil blive anvendt.

Interventionen vil primært foregå i familiens hjem og de kontekster de navigerer i.

Det betyder, at familien gennem samtaler og den oplevelsesorienteret tilgang, vil udvikle og skabe positive forandringer, så de over tid mestrer eget liv. Forældrene styrkes i deres forældrekompetence ud fra aktiviteter, der er meningsfulde i forhold til det kompetenceløft forældrene har brug for. De vil helt konkret blive styrket i forhold til samspilsdimensionerne struktur, samregulering, engagement, omsorg og udfordring for at sikre barnets udvikling og trivsel bedst muligt.

Vores målsætning er at skabe synlige resultater, hvor der fokuseres på, at forældre og barnet er medinddraget i arbejdet med handleplanens mål, hvilket vil skabe udvikling fordi de dermed medinddrages i deres egen forandringsproces, hvor de redskaber der internaliseres fra familiebehandlingen, giver hvert individ i familien en løsningsfokuseret tilgang i fremtiden.

Vi har som kerneområde at arbejde helhedsorienteret, så udvikling vil forekomme i alle kontekster i barnet og familiens liv. 

Hos Rixen har vi et særligt fokus på familierne med børn med angst, og tilbyder således også Cool Kidsforløb.