§32.1.3 - Kontaktperson

Firmaet Rixen tilbyder forskellige professionelle kontaktpersonsordninger for børn og unge under 18 år. 

Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

Det kan både fungerer som del af en familierettet indsats eller som en særskilt indsats rettet mod den unge. Vi planlægger i samarbejde med foranstaltende myndighed og borgeren, hvad opgaven kalder på og ud fra det skræddersyr vi indsatsen, så vi sikrer og støtter den barnet/unge til at tage de rigtige valg og blive ved med det. kontaktpersonsordningerne hos Rixen fokuserer ikke kun på barnet/den unge, men er en helhedsorienteret indsats, hvor vi vægter et tæt samarbejde med inddragelse af forældre, skole og barnets/den unges øvrige netværk. 

Kontaktpersonsordningen henvender sig til unge der kan have svært ved at begå sig socialt blandt jævnaldrende, have følelsesmæssige udfordringer og reguleringsvanskeligheder, tendens til at isolere sig, mistrives i skole og som har et ustabilt eller manglende fremmøde, brug for støtte til at påbegynde eller fastholde en fritidsaktivitet, mistrives i relationen med en eller flere i familien.

kontaktpersonen kan og skal agere rollemodel og det er vitalt at der opbygges et trygt og tillidsfuldt forhold mellem kontaktperson og den unge, så de kan udvikle potentielle kompetencer. Over tid vil den unge opdage uhensigtsmæssige adfærd/handlemønstre og der kan vi i samarbejde arbejde frem mod at forandre den unges livsbetingelser og fremme og styrke en positiv identitetsdannelse og trivsel. Dette både til fordel for individet, men også samfundet.

Vores kontaktpersoner er professionelle, hvilket betyder, at kontaktpersonerne har en pædagogisk/socialfaglig uddannelse. 

Kontaktpersonen er koordinerende i forhold til familie, netværk og andre relevante samarbejdspartnere for kontaktpersonindsatsen.

Vi tilrettelægger i samarbejde med familien og kommunen støtten, så den er fleksibel i forhold til den unges behov. Det kan foregå i hverdage og weekender.