NUSSA

Kompetenceløft til pædagogisk personale

I tilbydes et konsultativt kompetenceløft, hvor I undervises i neuroaffektiv udviklingspsykologi og praktisk indføring i, hvordan I igennem strukturerede legeaktiviteter kan støtte børns sociale, personlige og følelsesmæssige udvikling med baggrund i NUSSA som pædagogisk metode. Vi leder et helt forløb sammen med, hvorefter I selv kan implementere- og udføre det i jeres praksis.

Teorien bag NUSSA er neuroaffektiv udviklingspsykologi, som bygger bro mellem hjerneforskning, udviklingspsykologi og tilknytningsteori.

NUSSA er en forkortelse for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet. Det er et børnegruppeprogram for de 3-12-årige.

Formålet er at opbygge og styrke børns følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem struktureret leg. Det er lege, som de fleste børn og voksne kender, hvor de udføres i en tryg og forudsigelig kontekst præget af stort engagement, under hensyntagen til barnets nærmeste udviklingszone.

Det er de støttende, udviklende og forebyggende indsatser i daginstitution og skole, der er af stor betydning for at sikre børnenes trivsel og udvikling.

De professionelle kan benytte sig af NUSSA, som er et udviklingsbaseret program, der bygger på legens udviklende principper. Fundamentet er samspilsorienteret leg med andre trygge børn og voksne, hvilket gør det muligt at opleve lærende fællesskaber, hvor barnet udvikler sig socialt og sin mentaliseringsevnen, som gør det muligt at forstå mentale processer hos en selv og den anden.

Legens betydning

Leg er en vigtig del af børns hverdag, fordi leg motiverer til at være nysgerrig og udforske den omgivende verden. Gennem leg lærer barnet at indgå i livets mange udvekslinger. Barnet lærer om selvregulering, følelsesmæssige bånd og at indgå i sociale samspil i relation til legens mange variationer.