Forløb til plejefamilier: Forældre på alle strenge forløb

Et udviklingsbaseret program, hvor den professionelle kan støtte forældre og forældregrupper i at udvikle relationskompetencer med deres børn ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme. 

Forældretræningsprogrammet er tilrettelagt ud fra Susan Hart, Marianne Bentzen og Dorte Bærentzens teorier, således at der gives plads til den enkelte forælders forudsætninger og livssituation

Forløbet er udviklet til forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle sig følelsesmæssigt og hjælpe dem til at forbedre de sociale færdigheder, som er nødvendige for at kunne trives i hverdagens almindelige sammenhænge, fx i familien, børnehaven, skolen og fritidsaktiviteter. 

Dvs. at under programmet støttes forældrene i at tage nogle vigtige skridt i en livslang opdagelsesrejse i bedre samspilsfærdigheder som forældre og som menneske. Det er denne opdagelsesproces, som efterhånden udvikler eller forfiner deltagernes ”gode nok” kompetencer til at indgå i hensigtsmæssige samspil. Der arbejdes ud fra nærmeste udviklingszone fordi de gennem programmet lære både sproglige og ikke-sproglige kompetencer.

Forældre på alle strenge er udviklet på baggrund af over 50 års forskning i sammenhængen mellem forælder-barn-samspillet, hjernens udvikling, personlighedens udvikling og socialisering. Det er organiseret i samme rækkefølge som barnets normale udvikling, hvor tidligt udviklede sociale og personlighedsmæssige færdigheder danner grundlag for senere kompetenceudvikling. Programmets teoretiske forståelsesramme er neuroaffektiv udviklingspsykologi, som ser interaktion og relation som det grundlæggende for udvikling af personligheds- og identitetsudvikling. Dette betyder, at programmet tillægger udvikling af relevante samspilskompetencer en stor værdi på samme måde, som man ser det i musisk sammenhæng. Derfor kaldes hver grundlæggende færdighed en ”streng”, som man skal lære at spille på, så man ender med at kunne spille på alle relationelle kompetencestrengene i sit samspil med andre mennesker.

Træningsmaterialet består af tolv korte film, én til hver session, som viser almindelige samspil mellem forældre og børn, som kan debatteres med fokus på et bestemt tema. Derudover er der en manual, som indeholder teori og forslag til, hvad der kan trænes med forældrene samt aktiviteter og refleksionsøvelser. Materialet består ligeledes af en notesbog til forældrene, hvor teorien forenkles, og hvor forældre kan skrive egne notater.

Børnenes alder har ingen betydning.

Programmet kan både bruges til forældre med hjemmeboende børn og forældre til anbragte børn for at sikre det gode samvær samt plejefamilier.